Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Hallituksen ulkopuolisia jäseniä on kaksi.

Jäsenten tiedot kohdassa "Yhteystiedot".

Hallitus kokoontuu vuoden aikana 5-7 kertaa sekä tarvittaessa puheenjohtajan tai hallituksen jäsenen kutsumana.