Iloisesti yhdessä toimien
Yhdistyksemme tarkoitus on toimia paikkakuntamme eläkeläisten edunvalvojana, yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvuuden tunteen lujittajana. Meillä on edustus kaupungin Vanhusneuvostossa.