Edunvalvonta

Kaupungin vanhusneuvostossa meitä edustaa Kerttu Isometsä, varajäsen on Päivi Harlin - Saarela

Valtakunnallisesti kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETUry.fi

Jäsennyytesi on meille tärkeä, vaikka et itse osallistu aktiivisti edunvalvontatyöskentelyyn. Jäsennyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.